Centrum Terapii i Szkoleń – Magnat

Centrum Terapii i Szkoleń – Magnat

tekst w przygotowaniu

Alternatywne wersje logo, które powstały w trakcie projektowania docelowego znaku.